Gaya APA

Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta. ([s.a.]). Yogyakarta: Departemen P & K.

Gaya Chicago

Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta. . Yogyakarta: Departemen P & K, [s.a.]. Partitur/Praktek Musik.

Gaya MLA

Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta. . Yogyakarta: Departemen P & K, [s.a.]. Partitur/Praktek Musik.

Gaya Turabian

Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta: Departemen P & K, [s.a.]. Partitur/Praktek Musik.