Gaya APA

Mahmud, Amir et. al. (1997). Analisis Struktur dan Nilai Budaya Hikayat Raja Fakir Hadi, Hikayat Ahmad Muhammad, Hikayat Cindabaya . Jakarta: Departemen P & K.

Gaya Chicago

Mahmud, Amir et. al. Analisis Struktur dan Nilai Budaya Hikayat Raja Fakir Hadi, Hikayat Ahmad Muhammad, Hikayat Cindabaya. Jakarta: Departemen P & K, 1997. .

Gaya MLA

Mahmud, Amir et. al. Analisis Struktur dan Nilai Budaya Hikayat Raja Fakir Hadi, Hikayat Ahmad Muhammad, Hikayat Cindabaya. Jakarta: Departemen P & K, 1997. .

Gaya Turabian

Mahmud, Amir et. al. Analisis Struktur dan Nilai Budaya Hikayat Raja Fakir Hadi, Hikayat Ahmad Muhammad, Hikayat Cindabaya. Jakarta: Departemen P & K, 1997. .