Gaya APA

Kridalaksana, Harimurti, MARDIWARSITO, L. (1984). Struktur Bahasa Jawa Kuna . Ende: Nusa Indah.

Gaya Chicago

Kridalaksana, Harimurti, MARDIWARSITO, L. Struktur Bahasa Jawa Kuna. Ende: Nusa Indah, 1984. .

Gaya MLA

Kridalaksana, Harimurti, MARDIWARSITO, L. Struktur Bahasa Jawa Kuna. Ende: Nusa Indah, 1984. .

Gaya Turabian

Kridalaksana, Harimurti, MARDIWARSITO, L. Struktur Bahasa Jawa Kuna. Ende: Nusa Indah, 1984. .