Gaya APA

YOGATAMA, Alexander Dewanta Chandra. (2022). "Prahara Cinta" Alih Wahana Cerita Film "Dua Garis Biru" Ke Dalam Karya Musik . Yogyakarta: Jur Musik FSP ISI Yogyakarta.

Gaya Chicago

YOGATAMA, Alexander Dewanta Chandra. "Prahara Cinta" Alih Wahana Cerita Film "Dua Garis Biru" Ke Dalam Karya Musik. Yogyakarta: Jur Musik FSP ISI Yogyakarta, 2022. Partitur/Praktek Musik.

Gaya MLA

YOGATAMA, Alexander Dewanta Chandra. "Prahara Cinta" Alih Wahana Cerita Film "Dua Garis Biru" Ke Dalam Karya Musik. Yogyakarta: Jur Musik FSP ISI Yogyakarta, 2022. Partitur/Praktek Musik.

Gaya Turabian

YOGATAMA, Alexander Dewanta Chandra. "Prahara Cinta" Alih Wahana Cerita Film "Dua Garis Biru" Ke Dalam Karya Musik. Yogyakarta: Jur Musik FSP ISI Yogyakarta, 2022. Partitur/Praktek Musik.