Gaya APA

CHAER, Abdul, AGUSTINA, Leonie. (2014). Sosiolinguistik: Perkenalan awal (ed. rev.). Jakarta: Rineka Cipta.

Gaya Chicago

CHAER, Abdul, AGUSTINA, Leonie. Sosiolinguistik: Perkenalan awal. ed. rev. Jakarta: Rineka Cipta, 2014. Buku Teks.

Gaya MLA

CHAER, Abdul, AGUSTINA, Leonie. Sosiolinguistik: Perkenalan awal. ed. rev. Jakarta: Rineka Cipta, 2014. Buku Teks.

Gaya Turabian

CHAER, Abdul, AGUSTINA, Leonie. Sosiolinguistik: Perkenalan awal. ed. rev. Jakarta: Rineka Cipta, 2014. Buku Teks.