Gaya APA

HAMIDAH, Lathifah. (2020). Penerapan Ecoprint pada Zero Waste Pattern Cutting ke Dalam Anti-Fit Fashion . Yogyakarta: Jur. Kriya Seni FSR ISI Yk..

Gaya Chicago

HAMIDAH, Lathifah. Penerapan Ecoprint pada Zero Waste Pattern Cutting ke Dalam Anti-Fit Fashion. Yogyakarta: Jur. Kriya Seni FSR ISI Yk., 2020. Tugas Akhir.

Gaya MLA

HAMIDAH, Lathifah. Penerapan Ecoprint pada Zero Waste Pattern Cutting ke Dalam Anti-Fit Fashion. Yogyakarta: Jur. Kriya Seni FSR ISI Yk., 2020. Tugas Akhir.

Gaya Turabian

HAMIDAH, Lathifah. Penerapan Ecoprint pada Zero Waste Pattern Cutting ke Dalam Anti-Fit Fashion. Yogyakarta: Jur. Kriya Seni FSR ISI Yk., 2020. Tugas Akhir.