Gaya APA

Tonil: Jurnal Kajian Sastra, Teater dan Sinema. (2019). Yogyakarta: Jurusan Teater FSP ISI.

Gaya Chicago

Tonil: Jurnal Kajian Sastra, Teater dan Sinema. . Yogyakarta: Jurusan Teater FSP ISI, 2019. Partitur/Praktek Musik.

Gaya MLA

Tonil: Jurnal Kajian Sastra, Teater dan Sinema. . Yogyakarta: Jurusan Teater FSP ISI, 2019. Partitur/Praktek Musik.

Gaya Turabian

Tonil: Jurnal Kajian Sastra, Teater dan Sinema. Yogyakarta: Jurusan Teater FSP ISI, 2019. Partitur/Praktek Musik.