Gaya APA

Munandar, Agus Aris, FAHRUDIN, DIDING, SUJAI, Ahmad, RAHAYU, Andriyati. (2011). Bangunan suci Sunda Kuna . : Wedatama Widya Sastra.

Gaya Chicago

Munandar, Agus Aris, FAHRUDIN, DIDING, SUJAI, Ahmad, RAHAYU, Andriyati. Bangunan suci Sunda Kuna. : Wedatama Widya Sastra, 2011. Partitur/Praktek Musik.

Gaya MLA

Munandar, Agus Aris, FAHRUDIN, DIDING, SUJAI, Ahmad, RAHAYU, Andriyati. Bangunan suci Sunda Kuna. : Wedatama Widya Sastra, 2011. Partitur/Praktek Musik.

Gaya Turabian

Munandar, Agus Aris, FAHRUDIN, DIDING, SUJAI, Ahmad, RAHAYU, Andriyati. Bangunan suci Sunda Kuna. : Wedatama Widya Sastra, 2011. Partitur/Praktek Musik.