Gaya APA

GINA, et. al., SUKARDI, MP., et. al.. (2015). Puspa Rinonce (Cet. 2). Yogyakarta: Balai Bahasa Povinsi DIY.

Gaya Chicago

GINA, et. al., SUKARDI, MP., et. al.. Puspa Rinonce. Cet. 2 Yogyakarta: Balai Bahasa Povinsi DIY, 2015. Buku Teks.

Gaya MLA

GINA, et. al., SUKARDI, MP., et. al.. Puspa Rinonce. Cet. 2 Yogyakarta: Balai Bahasa Povinsi DIY, 2015. Buku Teks.

Gaya Turabian

GINA, et. al., SUKARDI, MP., et. al.. Puspa Rinonce. Cet. 2 Yogyakarta: Balai Bahasa Povinsi DIY, 2015. Buku Teks.