Gaya APA

SASANGKA, Sry Satriya Tjatur Wisnu, DARHENI, Nani. (2014). Jendela Bahasa Indonesia . Yogyakarta: Elmatera.

Gaya Chicago

SASANGKA, Sry Satriya Tjatur Wisnu, DARHENI, Nani. Jendela Bahasa Indonesia. Yogyakarta: Elmatera, 2014. Buku Teks.

Gaya MLA

SASANGKA, Sry Satriya Tjatur Wisnu, DARHENI, Nani. Jendela Bahasa Indonesia. Yogyakarta: Elmatera, 2014. Buku Teks.

Gaya Turabian

SASANGKA, Sry Satriya Tjatur Wisnu, DARHENI, Nani. Jendela Bahasa Indonesia. Yogyakarta: Elmatera, 2014. Buku Teks.