Gaya APA

KHOIRIYAH, Laila Hafidhotul. (2016). PEMBUATAN GAME 2D ADVENTURE PUZZLE “WELL-LIT” . Yogyakarta, FSMR ISI Yk, 2016: FSMR ISI Yogyakarta.

Gaya Chicago

KHOIRIYAH, Laila Hafidhotul. PEMBUATAN GAME 2D ADVENTURE PUZZLE “WELL-LIT”. Yogyakarta, FSMR ISI Yk, 2016: FSMR ISI Yogyakarta, 2016. Partitur/Praktek Musik.

Gaya MLA

KHOIRIYAH, Laila Hafidhotul. PEMBUATAN GAME 2D ADVENTURE PUZZLE “WELL-LIT”. Yogyakarta, FSMR ISI Yk, 2016: FSMR ISI Yogyakarta, 2016. Partitur/Praktek Musik.

Gaya Turabian

KHOIRIYAH, Laila Hafidhotul. PEMBUATAN GAME 2D ADVENTURE PUZZLE “WELL-LIT”. Yogyakarta, FSMR ISI Yk, 2016: FSMR ISI Yogyakarta, 2016. Partitur/Praktek Musik.