Gaya APA

HARSANTO, Prayanto Widyo. (2014). Gaya Visual Fotografi dalam Iklan Cetak di Surat Kabar Kompas 1965-2009 . Yogyakarta: Program Pascasarjana ISI Yogyakarta.

Gaya Chicago

HARSANTO, Prayanto Widyo. Gaya Visual Fotografi dalam Iklan Cetak di Surat Kabar Kompas 1965-2009. Yogyakarta: Program Pascasarjana ISI Yogyakarta, 2014. Partitur/Praktek Musik.

Gaya MLA

HARSANTO, Prayanto Widyo. Gaya Visual Fotografi dalam Iklan Cetak di Surat Kabar Kompas 1965-2009. Yogyakarta: Program Pascasarjana ISI Yogyakarta, 2014. Partitur/Praktek Musik.

Gaya Turabian

HARSANTO, Prayanto Widyo. Gaya Visual Fotografi dalam Iklan Cetak di Surat Kabar Kompas 1965-2009. Yogyakarta: Program Pascasarjana ISI Yogyakarta, 2014. Partitur/Praktek Musik.