Gaya APA

Caturwati, Endang. ([s.a.]). R.Tjetje Somantri (1892-1963) Tokoh Pembaharu Tari sunda . [s.l.]: Yayasan Adikarya IKAPI dan The Ford Foundation.

Gaya Chicago

Caturwati, Endang. R.Tjetje Somantri (1892-1963) Tokoh Pembaharu Tari sunda. [s.l.]: Yayasan Adikarya IKAPI dan The Ford Foundation, [s.a.]. Buku Teks.

Gaya MLA

Caturwati, Endang. R.Tjetje Somantri (1892-1963) Tokoh Pembaharu Tari sunda. [s.l.]: Yayasan Adikarya IKAPI dan The Ford Foundation, [s.a.]. Buku Teks.

Gaya Turabian

Caturwati, Endang. R.Tjetje Somantri (1892-1963) Tokoh Pembaharu Tari sunda. [s.l.]: Yayasan Adikarya IKAPI dan The Ford Foundation, [s.a.]. Buku Teks.