Detail Cantuman Kembali

XML

Seni lukis kaligrafi islami : Kajian hermeneutik


Buku ini dapat memberi petunjuk tentang penelusuran konsep berkarya para pelukis kaligrafi. Di samping itu buku ini dapat membantu pembaca memahami keterkaitan antara unsur-unsur estetik latar visual dengan muatan isi kaligrafi yang dideskripsikan, serta mendapatkan keyakinan dalam menafsirkan kandungan ayat menjadi makna yang mudah dipahami oleh kita dan sejalan dengan apa yang diperjuangkan oleh pelukis.
Eddy Fauzi Effendy
EFFENDY, Eddy Fauzi - Personal Name
cet.1
297.267 Eff s
978-623-91109-0-1
297.267
Buku Teks
INDONESIA
Media Kreativa Sejahtera
2019
Yogyakarta
254 hal. : ilus.; 23 cm.
LOADING LIST...
LOADING LIST...