Detail Cantuman Kembali

XML

Unggah-ungguh bahasa jawa


Buku ini berisi mengenai istilah unggah-ungguh bahasa dan tingkatan dalam penggunaan bahasa jawa selain itu juga penggunaan tingkatan bahasa tersebut mengandung makna kesantunan atau etika.
499.222 5 Sas
979-685-394-9
INDONESIA
Yayasan paramalingua
2004
Jakarta
xiii, 238 hal. ; 21 cm
LOADING LIST...
LOADING LIST...